چهارمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی خرداد ماه ۱۳۹۵ در مرکز همایشهای بین المللی مکمل های غذایی

چهارمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی ۸ الی ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۵ در مرکز همایش هی بین المللی هتل المپیک تهران برگزار شد.

شرکت سینا گستر ارمغان نیز به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های فعال در زمینه واردات مکمل های غذایی و رژیمی ، به منظور ارائه و معرفی محصولات جدید خود با هدف برقراری ارتباط مستقیم با کارشناسان و متخصصین ، پزشکان و داروسازان در این همایش شرکت نمود